net_yoyaku.jpg

fugu.jpg

madai_derby2.jpg

2020年03月25日

今日の釣果

IMG_0479.JPGIMG_0469.JPGIMG_0468.JPGIMG_0467.JPGIMG_0470.JPGIMG_0464.JPGIMG_0466.JPGIMG_0465.JPGIMG_0476.JPGIMG_0471.JPGIMG_0480.JPGIMG_0478.JPGIMG_0477.JPGIMG_0481.JPGIMG_0482.JPGIMG_0483.JPGIMG_0484.JPG


泳がせ根魚五目
カサゴ 18~30cm、3~15尾
アカハタ 23~37cm、0~4尾
メバル 23~30cm、0~4尾
ヒラメ 0.4~1kg、0~1枚
今日もあたり活発!!!
ヒラメも顔を出し、カサゴ、メバルは
良型交じりでした^^


IMG_0488.JPGIMG_0487.JPGIMG_0489.JPGIMG_0472.JPGIMG_0473.JPG

マダイ五目
0.3~2.5kg、0~2枚


IMG_0474.JPGIMG_0475.JPGIMG_0463.JPGIMG_0462.JPG

アマダイ
20~27cm、1~8尾


IMG_0485.JPGIMG_0486.JPG
posted by ちがさき丸 at 15:07| 釣果写真 | 更新情報をチェックする